Folklor regionu brzezińskiego.

Znajomość folkloru naszego regionu jest znikoma, a stroje ludowe są tego najlepszym przykładem.
Każdy kojarzy najbardziej popularne takie jak stój łowicki czy podhalański. Gorzej wygląda to na poziomie naszego regionu. Pomimo, iż strój brzeziński od dawna wystawiany jest w Muzeum Regionalnym w Brzezinach, ale pewnie mało, kto był go zobaczyć.
A region Brzeziński miał przecież swoje piękne tradycje, strój i zwyczaje.
W latach 60 podjęta została próba opisania stroju, niestety nie została ona zakończona.
Strój ludowy naszego regionu nie został wprowadzony oficjalnie do atlasu strojów ludowych. Nie zmienia to jednak faktu, że był. Postaramy się go przybliżyć i pokazać, przywrócić pająki i piękne pisanki, zapoznamy z tradycyjną wycinanką naszego regionu. Przecież możemy się tym chwalić, a już na pewno nie mamy się, czego wstydzić.