O nas

Strefa Rowerowa Brzeziny

 

Na przełomie maja i czerwca 2013 w Brzezinach powstała grupa, której  celem jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz realizowanie swoich pasji. Inicjatywa działalności stowarzyszenia zrodziła się, aby powiązać ze sobą osoby, które mają wspólne zainteresowania związane z tematyką rowerową. Wprowadzenie jednakowych koszulek kolarskich – miało przyczynić się do tego, aby pokazać że grupa jest związana z Brzezinami i promuje tę małą ojczyznę. Ponadto aktywne spędzanie wolnego czasu i traktowanie kolarstwa (szeroko rozumianego), jako formy aktywności fizycznej jest doskonałym sposobem zapobiegania oddziaływaniu codziennego stresu na życie.

Do stowarzyszenia Strefa Rowerowa Brzeziny może przynależeć każdy kto chciałby włączyć się w pomoc przy organizowaniu imprez, pikników oraz eventów w mieście.  Taka osoba będzie także mogła promować Brzeziny na różnego rodzaju imprezach masowych wyjazdowych. Wychodzimy z założenia, że każda forma aktywności fizycznej będzie przez nas wspierana poprzez organizację imprez masowych oraz eventów o tematyce prozdrowotnej.