Wycinanki.

Wycinanki.

 

Z okazji dorocznych świąt, zwłaszcza Wielkanocy zdobiono wnętrza izb, wykonując z papieru i bibuły, a czasem także ze słomy lub innego tworzywa, ozdoby w postaci wycinanek, koronek, firaneczek, kwiatów i pająków.

Na terenie regionu brzezińskiego wykonywane były wycinanki jedno i wielobarwne o motywach geometrycznych, mających najczęściej postać kół i gwiazd, oraz wycinanki figuralne w układzie pasowym, jako lalki lub też pojedyncze postacie ludzi czy zwierząt.

Do dość częstych należą również wycinanki stanowiące połączenia motywów geometrycznych z roślinnymi, rzadziej natomiast spotyka się różnobarwne rózgi i jednobarwne lelije.

 

 

 

Powszechne zdobienie izb wycinankami wyszło z użycia tuż po pierwszej wojnie światowej.

Materiał-Sztuka ludowa regionu brzezińskiego. Józef Jastrzębski

Wycinanki brzezińskie pochodzą ze zbiorów Muzeum im Antoniego hr.Ostrowskiego w Tomaszowie Maz. oraz od twórcy ludowego naszego regionu pani Agnieszki Radomskiej.