Rajd w Parowy Janinowskie .

Rajd w Parowy Janinowskie .

 

 

19.04.2015 r. Strefa Rowerowa Brzeziny wspólnie ze Stowarzyszeniem Patriotyczne Brzeziny zorganizowali rajd rowerowy pn.: „Parowy Janinowskie” . Rajd rozpoczął się od zwiedzania wystawy poświęconej twórczości Henryka Sienkiewicza w Muzeum Regionalnym w Brzezinach. Po obejrzeniu eksponatów i wysłuchaniu prelekcji pani kustosz wyruszyliśmy w trasę. Ciekawe geograficznie miejsca pokazał i przybliżył nam kolega Grzegorz. W czasie rajdu uczestnicy wyprawy mogli ogrzać się i posilić kiełbaską przy ognisku. Dodatkową atrakcją był konkurs wiedzy zdobytej dzięki prelekcj Grzegorza.

 

 

 

Parowy Janinowskie

Kolumna rowerów na trasie rajdu.

parowy janinowskie

Parowy Janinowskie