Azymut na Łódzkie- rajd na orientację.

W niedzielę 09.06.2019r. odbyła się III edycja rajdu na orientację, tym razem pn. „Azymut na Łódzkie” zorganizowany wspólnie przez Stowarzyszenia – Strefa Rowerowa Brzeziny i Lokalna Grupa Działania STER. Tegoroczna edycja poświęcona była 100-leciu utworzenia województwa łódzkiego i miała na celu przybliżenie mieszkańcom walorów przyrodniczych, historycznych ziemi łódzkiej, a także zaprezentowanie działalności LGD STER na rzecz lokalnej społeczności.

Dodaj pliki

Rajd został objęty patronatami Marszałka Województwa Łódzkiego i Starosty Brzezińskiego oraz dofinansowany ze środków województwa łódzkiego. Patronatem medialnym objeła nas Brzezińska gazeta BIS.

Baza rajdu

Bazą rajdu była Scena w Woli Rakowej udostępniona organizatorom i uczestnikom przez Wójta Gminy Brójce. Ciepły posiłek zapewniły panie ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Brójcach. Z kolei grill na kiełbaski zapewnił Gminny Ludowy Klub Sportowy „Miazga Brójce”.

Biuro zawodów

Biuro zawodów zostało otwarte już o 8 rano dla tych uczestników, którzy nie zdążyli zapisać się przez Internet. Zostały dopełnione formalności, wydane pakiety startowe i żywnościowe. Odmeldowało się 70 rowerzystów z różnych rejonów województwa łódzkiego. O godz. 10.00 odbyła się odprawa, rozdanie map i zawodnicy ruszyli w teren.

Do znalezienia było w jak najkrótszym czasie 20 punktów oznaczonych na mapie – to dla dorosłych. Natomiast dzieci z rodzicami i opiekunami mieli do odnalezienia 10 punktów.

Opieka medyczna i serwis rowerowy.

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwał ratownik medyczny oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Rakowej. Natomiast za pomoc techniczną odpowiadał nasz niezawodny Artur ze swoim serwisem RAT-BIKE.

Mimo, że nie wszystkim udało się zlokalizować wszystkie punkty – zabawa była przednia. Utrudzeni, upoceni i opaleni wracali z uśmiechami na twarzy, rozemocjonowani, więc chyba się podobało.

Jako pierwszy z kompletem 20 punktów, po przejechaniu 96 km, na metę dotarł Wiktor Jędrzejczak. Następni przyjechali Agnieszka Średniak i Robert Wesołowski.

Świetnie się również spisały drużyny rodzin. Pierwszy, po odnalezieniu 10 punktów i przejechaniu 40 km, był Maciej Stefański z rodzicami. Następnie kolejno przyjechali rodzeństwo Julia i Mikołaj Szczepaniakowie oraz Feliks Ryk.

Uczestnicy mieli również za zadanie przywieźć ze sobą – każdy po co najmniej 5 sztuk –  odpadów tj. butelek, puszek po napojach itp. Uzbierało się tego naprawdę sporo – 3 worki odpadów plastikowych i skrzynka puszek po napojach.

Ćwiczenia z pierwszej pomocy.

Dodatkowo każdy uczestnik rajdu miał za zadanie przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy. Było to możliwe dzięki naszemu przyjacielowi Rafałowi, który z synem Kubą czuwał nad prawidłowością udzielanej pomocy – dziękujemy, ale oby nam się te umiejętności nie musiały nigdy przydać.

Po zdaniu kart, rozwiązaniu testu wiedzy i wypełnieniu ankiety zadowolenia (mamy nadzieję), posileniu się i odpoczynku nadszedł najbardziej oczekiwany moment – wyłonienie zwycięzców i wręczenie im nagród. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować sponsorowi – Domowi Wydawniczemu Księży Młyn, który ofiarował kilka egzemplarzy książki pt. „Sekrety województwa łódzkiego”. Fundatorem pozostałych nagród był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i Starosta Brzeziński.

Każdy uczestnik rajdu otrzymał również pamiątkowy dyplom za udział w rajdzie.

Ogromne podziękowania należą się pracownikom LGD Ster – Magdzie i Gabrysi, wolontariuszowi Bartkowi, członkom Stowarzyszenia Strefa Rowerowa Brzeziny (szczególnie Zbyszkowi P.) za pomoc okazaną podczas planowania, organizacji i przebiegu rajdu. Spisaliście się na medal.