Rajd rowerowy-Od pasieki do pasieki

Strefa Rowerowa Brzeziny oraz Rejonowe Koło Pszczelarzy w Brzezinach serdecznie zapraszają na kolejną – IV już edycję rajdu rowerowego „Od pasieki do pasieki”, który odbędzie się w dniu 19.05.2019r.
W tym roku odwiedzimy dwie pasieki – w Przyłęku Dużym i w Poćwiardówce.


Organizatorzy zaplanowali dwie trasy – krótszą – dla rodzin z dziećmi i mniej wytrawnych rowerzystów (ok. 15-20 km) i dłuższą – dla bardziej doświadczonych rowerzystów (ok. 45-50 km).


Rajd ma charakter edukacyjny – będziemy się uczyć o znaczeniu pszczół, zagrożeniach płynących ze źle wykonywanych zabiegów chemizacyjnych i o sposobach wzbogacania środowiska przyrodniczego.
Na mecie czekać będą tradycyjnie małe niespodzianki.

Regulamin uczestnictwa w rajdach Strefy Rowerowej Brzeziny.

Przypominamy, że podczas rajdu obowiązuje regulamin, z którym prosimy się uważnie zapoznać.
I. Strefa Rowerowa Brzeziny promuje aktywny wypoczynek poprzez wszelakie formy rekreacji, do których należą m. in.: wycieczki rowerowe.
II. Rajdy Strefy Rowerowej Brzeziny prowadzone są dla wszystkich chętnych. Nie są to imprezy masowe i nie mają charakteru komercyjnego. Nikt na nich nie zarabia, ale też nikt nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe podczas wspólnej jazdy.


III. Naszym celem jest udana, przyjemna i bezpieczna wycieczka, toteż zobowiązujemy się przestrzegać poniższych zasad:
1. Uczestnik wycieczki ubezpiecza się we własnym zakresie.
2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych.
3. Osoba biorąca czasowo odpowiedzialność za niepełnoletnich musi we własnym zakresie zadbać o pisemną zgodę obojga rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci pod opieką tejże osoby w danym dniu. Strefa Rowerowa Brzeziny ani osoba prowadząca nie bierze odpowiedzialności za żadne zdarzenia i szkody wynikłe podczas tej opieki.
4. Osoby prowadzącej grupę nie wolno wyprzedzać bez jej wyraźnej zgody. Przy większej liczbie uczestników prowadzący wyznacza spośród innych uczestników doświadczoną osobę zamykającą grupę. Pozostali uczestnicy nie powinni utrudniać wypełniania żadnego z tych zadań.
5. Wszyscy uczestnicy wycieczki powinni wykazywać zrozumienie dla działania w grupie, od siebie począwszy. Niedopuszczalne jest np. odłączanie się od grupy bez powiadomienia osoby prowadzącej.
6. Prowadzący może usunąć z wycieczki osoby zagrażające bezpieczeństwu albo świadomie i uporczywie działające na szkodę wycieczki, organizatorów lub innych osób.
7. Każdy uczestnik wycieczki rowerowej musi znać przepisy ruchu drogowego i stosować się do nich.
8. Chcąc wybrać się z Strefą Rowerową Brzeziny na wycieczkę należy posiadać sprawny rower, a także odpowiednie akcesoria do jego naprawy w razie awarii.
9. Każdy uczestnik wycieczki zabiera ze sobą także przynajmniej jedną zapasową dętkę oraz zestaw narzędzi do własnego roweru.
10. Prowadzący wycieczkę nie jest serwisantem. Przy drobnych awariach jest w stanie pomóc w naprawie, jednak przy poważniejszych usterkach nie bierze żadnej odpowiedzialności za zły stan techniczny sprzętu uczestnika i tym samym nie ma obowiązku przerywania wycieczki czy też organizowania transportu zastępczego.
11. W wycieczkach prowadzonych po zmroku, uczestnik musi posiadać odpowiednie oświetlenie rowerowe, by nie tylko być widocznym na drodze, ale również bezpiecznie dojechać do celu.


IV. Wycieczki relacjonowane są w postaci tekstu oraz zdjęć, bądź krótkiego filmiku i publikowane na stronie internetowej Strefy Rowerowej Brzeziny i na funpage na Facebook. Niektóre zdjęcia wykorzystywane są również do celów promocyjnych. Uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie swojego wizerunku w powyższych publikacjach. Jeżeli uczestnik nie wyraża zgody na publikacje wizerunku należy poinformować o tym prowadzących przed rozpoczęciem wycieczki.
V. Uczestnictwo w prowadzonych przez Strefę Rowerową Brzeziny wycieczkach jest jednoznaczne z akceptacją postanowień powyższego regulaminu.
Udział w rajdzie jest bezpłatny.