W poszukiwaniu kwiatu paproci

W poszukiwaniu kwiatu paproci

 

Strefa Rowerowa Brzeziny wspólnie z Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym zapraszają wieczorem 7 lipca na kolejną edycję nocnego rajdu rowerowego pn. „W poszukiwaniu kwiatu paproci”
Tradycyjnie spotykamy się o godzinie 20.00 przy leśniczówce w Janówce.
Trasa rajdu przebiegać będzie przez Las Gałkowski.
Po odprawie ok. godz. 21.00 grupy ruszą do lasu. Do przejechania będzie około 10 km, a po drodze przygotowaliśmy zadania do rozwiązania oraz niespodzianki 😀
W tym roku organizujemy również konkurs (z nagrodami!) na najbardziej kreatywny wianek – zachęcamy do udziału.

Mile widziane przebrania związane z Nocą Świętojańską 🙂
Po rajdzie, około godziny 23.00, zapraszamy na ognisko – prowiant we własnym zakresie.
Ponownie prosimy każdego o przygotowanie 5 zł., – na światło chemiczne 🙂
Uwaga nr 1!
Każdy uczestnik ma być obowiązkowo wyposażony w oświetlenie z przodu i z tyłu, kamizelkę odblaskową i inne zapewniające bezpieczne porusznie się po drogach publicznych.
Uwaga nr 2!
Proszę dokładnie zapoznać się z oboma regulaminami.
Podczas rajdu obowiązuje regulamin uczestnictwa w rajdach Strefy Rowerowej Brzeziny oraz

krótki dodatkowy dot. rajdu nocnego.

 

I. Strefa Rowerowa Brzeziny promuje aktywny wypoczynek poprzez wszelakie formy rekreacji, do których należą m. in.: wycieczki rowerowe.
II. Rajdy Strefy Rowerowej prowadzone są dla wszystkich chętnych. Nie są to imprezy masowe i nie mają one charakteru komercyjnego. Nikt na nich nie zarabia, ale też nikt nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe podczas wspólnej jazdy.
III. Naszym celem jest udana, przyjemna i bezpieczna wycieczka, toteż zobowiązujemy się przestrzegać poniższych zasad:
1. Uczestnik wycieczki ubezpiecza się we własnym zakresie.
2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych.
3. Osoba biorąca czasowo odpowiedzialność za niepełnoletnich musi we własnym zakresie zadbać o pisemną zgodę obojga rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci pod opieką tejże osoby w danym dniu. Strefa Rowerowa Brzeziny ani osoba prowadząca nie bierze odpowiedzialności za żadne zdarzenia i szkody wynikłe podczas tej opieki.
4. Osoby prowadzącej grupę nie wolno wyprzedzać bez jej wyraźnej zgody. Przy większej liczbie uczestników prowadzący wyznacza spośród innych uczestników doświadczoną osobę zamykającą grupę. Pozostali uczestnicy nie powinni utrudniać wypełniania żadnego z tych zadań.


5. Wszyscy uczestnicy wycieczki powinni wykazywać zrozumienie dla działania w grupie, od siebie począwszy. Niedopuszczalne jest np. odłączanie się od grupy bez powiadomienia osoby prowadzącej.
6. Prowadzący może usunąć z wycieczki osoby zagrażające bezpieczeństwu albo świadomie i uporczywie działające na szkodę wycieczki, organizatorów lub innych osób.
7. Każdy uczestnik wycieczki rowerowej musi znać przepisy ruchu drogowego i stosować się do nich
8. Chcąc wybrać się z Strefą na wycieczkę należy posiadać sprawny rower, a także odpowiednie akcesoria do jego naprawy w razie awarii
9. Każdy uczestnik wycieczki zabiera ze sobą także przynajmniej jedną zapasową dętkę oraz zestaw narzędzi do własnego roweru.
10. Prowadzący wycieczkę nie jest serwisantem. Przy drobnych awariach jest w stanie pomóc w naprawie, jednak przy poważniejszych usterkach nie bierze żadnej odpowiedzialności za zły stan techniczny sprzętu uczestnika i tym samym nie ma obowiązku przerywania wycieczki czy też organizowania transportu zastępczego.

 


11. W wycieczkach prowadzonych po zmroku, uczestnik musi posiadać odpowiednie oświetlenie rowerowe, by nie tylko być widocznym na drodze, ale również bezpiecznie dojechać do celu.
12. Wycieczki relacjonowane są w postaci tekstu oraz zdjęć, bądź krótkiego filmiku i publikowane na stronie internetowej Strefy Rowerowej Brzeziny. Niektóre zdjęcia wykorzystywane są również do celów promocyjnych. Uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie swojego wizerunku w powyższych publikacjach. Jeżeli uczestnik nie wyraża zgody na publikacje wizerunku należy poinformować o tym prowadzących przed rozpoczęciem wycieczki.
13. Uczestnictwo w prowadzonych przez Strefę Rowerową Brzeziny wycieczkach jest jednoznaczne z akceptacją postanowień powyższego i poniższego regulaminu.

 

Dodatkowy regulamin do rajdu nocnego:

 

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać i korzystać z kamizelki odblaskowej.

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 06.06.2013r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia, (Dz. U. z 2013r. poz. 951) rower oraz wózek rowerowy powinny być wyposażone:
– z przodu – co najmniej w jedno światło barwy białej lub żółtej selektywnej;
– z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej.
Oba światła mogą być migające:

3. Należy wyposażyć się w latarki do poruszania się po lesie oraz zapasowe baterie do latarek i do oświetlenia roweru, aby bezpiecznie wrócić do domu.

4. Organizator zaleca założenie kasków rowerowych na głowy.

5. Z uwagi na obecność owadów w lesie warto zabrać ze sobą spodnie i koszulki z długim rękawem oraz preparat przeciw owadom.

6. Koniecznie należy naładować telefony komórkowe, aby w razie zabłądzenia w lesie móc wezwać pomoc. Proszę sobie „wklepać” do listy kontaktów numery tel. na taką okoliczność:
692-334-905 (Agnieszka Kostrzewska) oraz
790-407-291 (Krzysztof Wątorowski).