Ocalić od zapomnienia, czyli akcja sprzątania cmentarzy wojennych i wyznaniowych.

Akcja sprzątania cmentarzy – podsumowanie.

Grudzień, ostatni miesiąc w roku, sprzyja różnego rodzaju podsumowaniom i wytyczaniu celów na przyszłość.

Jedną z najważniejszych akcji, w którą zaangażowało się nasze stowarzyszenie, i którą warto choć pokrótce podsumować, było sprzątanie cmentarzy wojennych, wojskowych i wyznaniowych w naszym regionie. w ramach wspomnianej akcji zrealizowaliśmy cztery spotkania – w Pustułce, w Gałkówku Kolonii, w Brzezinach oraz Wiączyniu.

Każde z wybranych przez nas miejsc jest wyjątkowe i ważne ze względu na swą historię, a dzięki działaniom na rzecz ich rewaloryzacji możliwe jest przywrócenie im należytego stanu, uchronienie ich od niszczenia, a w efekcie zapomnienia przez kolejne pokolenia.

 

 

 

Pustułka

Cmentarz w Pustułce pod Witkowicami to jedno z największych miejsc pochówku żołnierzy walczących podczas I Wojny Światowej w regionie łódzkim – według udostępnionych informacji spoczywa tam ok. 1100 żołnierzy armii rosyjskiej oraz ok. 1900 żołnierzy sił niemieckich. Wśród poległych byli również Polacy.

Gałkówek Kolonia

Gałkówek Kolonia to miejscowość, na terenie której znajduje się cmentarz ewangelicki powstały w roku 1802. Na terenie tej nekropolii do dziś pozostało kilkanaście różnych obiektów o wartości historycznej.

Brzeziny

W Brzezinach również mieści się cmentarz ewangelicki. Założono go na przełomie XIX i XX wieku przy ulicy Wojska Polskiego. Zachowała się tam znaczna ilość nagrobków różnego rodzaju. Widoczne są także fragmenty piwnic grobowych.

W jego wschodniej części spoczywają żołnierze niemieccy polegli w walkach z Rosjanami podczas I wojny światowej (ich dokładna liczba nie jest znana).

Wiączyń

Ostatnim z miejsc, które objęliśmy akcją sprzątania, jest wojenny cmentarz w Wiączyniu. Według ogólnych szacunków jest on miejscem spoczynku ok. 9000 żołnierzy (wśród nich są żołnierze szeregów niemieckich i rosyjskich, w tym Polacy).

W tym miejscu chcielibyśmy jeszcze raz podziękować każdej osobie, która wspierała nasze działania, jednocześnie informujemy, iż przyszłoroczny harmonogram wydarzeń Strefy Rowerowej przewiduje kolejną  akcję sprzątania cmentarzy – już dziś zapraszamy na nią wszystkich chętnych.